Beste bezoeker,

Fijn dat u ibannl.org een bezoekje brengt. We zien echter dat u een adblocker gebruikt die ervoor zorgt dat u geen advertenties ziet op ibannl.org.

Jammer, want ibannl.org is dankzij deze advertenties gratis toegankelijk. Wilt u een uitzondering maken voor ibannl.org, zodat we onze dienst gratis kunnen houden? Kijk hier hoe u dit oplost.

Meer info over het gebruik van advertenties leest u in de privacyverklaring.

Geld lenen met BKR registratie: hoe zit dat?

Wilt u geld lenen met een BKR registratie? Dan zijn er een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden. U leest ze in dit artikel.

Geld lenen met BKR is mogelijk als u geld leent bij kredietverstrekkers die niet zijn aangesloten bij het BKR. Sowieso is geld lenen zonder BKR toetsing mogelijk tot 1500 euro. Maar wat als u meer wilt lenen? En hoe komt u van uw BKR registratie af? We lichten het graag toe.

BKR geregistreerd staan

Stichting Bureau Kredietregistratie is in 1965 opgericht door de Nederlandse banken en financiële dienstverleners. Elk bedrijf en financiele instelling is verplicht om zich aan te sluiten bij een stelsel van kredietregistratie op grond van de wet Financieel toezicht. BKR is de enige instelling die geldt als een stelsel dus u kunt er niet omheen om als bank of financiele dienstverlener daar aan te sluiten. Feitelijk gezien is het dus verplicht.

Banken en kredietverstrekkers zijn verplicht te registreren wat, wanneer, aan wie en wat voor soort lening er is verstrekt. Daarnaast moeten zij het BKR informeren over eventuele bijzonderheden en de looptijd van de lening. BKR is een private instelling en geen overheidsinstantie. Als een consument een krediet aangaat staat deze geregistreerd. BKR is opgericht om overkreditering tegen te gaan, een maatschappelijke doelstelling.

Welke kredieten worden geregistreerd?

Kredieten hoger dan 250 euro of langer dan een maand, aangegaan bij een kredietinstelling, worden geregistreerd. Creditcardmaatschappijen, of rood staan bij de bank, leasecontracten , evenals de telefoonabonnementen met "gratis" telefoon worden geregistreerd. Er staan ongeveer 10,5 miljoen mensen geregistreerd bij het BKR. Hypotheken en zakelijke kredieten met een rechtspersoon worden niet geregistreerd, tenzij er een betalingsachterstand ontstaat. Bij zo'n betalingsachterstand worden deze kredieten dus wel opgenomen in het register.

Wat is een BKR registratie?

Alle financiele instellingen registreren hun particuliere kredieten dus bij het BKR. Ontstaat er een betalingsachterstand dan is de instelling verplicht dit te melden aan het BKR. Het BKR maakt inzichtelijk per krediet of er een achterstand is geweest en wanneer deze weer is ingelopen. De (negatieve) registratie blijft zichtbaar tot 5 jaar na de inlossing van de schuld.

Voordat een kredietinstelling een overeenkomst aangaat met de consument wordt er een zogenaamde BKR toets uitgevoerd. Op grond hiervan is het mogelijk dat de kredietinstelling geen lening verstrekt. Als de kredietinstelling besluit geen krediet te verstrekken vanwege de BKR toets heeft de consument het recht de resultaten van de toets in te zien. De kredietinstelling moet onderbouwen waarom een krediet is afgewezen.

Geld lenen met BKR

Voordat u een lening of hypotheek kan krijgen wordt getoetst of u negatief gerigistreerd staat bij het BKR en dus ooit een betalingsachterstand hebt gehad. Dit kan dus behoorlijk vervelend zijn als u geld wilt lenen voor een verbouwing, auto, huis of wat anders. Daarom vragen ook veel mensen zich af of geld lenen met BKR mogelijk is, en op welke manier. Geld lenen zonder BKR toetsing is mogelijk bij leningen tot een "klein" bedrag van 100 t/m 1500 euro. Daarnaast is het mogelijk om geld te lenen zonder BKR toetsing als u bij een buitenlandse kredietverstrekker de lening aanvraagt.

Hoe krijgt u een BKR registratie?

Heeft u een betaalachterstand bij een kredietinstelling die is aangesloten bij het BKR, dan is deze instelling dit verplicht te melden bij het BKR. Voordat de achterstand wordt gemeld bij het BKR krijgt u wel eerst een waarschuwing, lost u de achterstand in dan wordt er niks gemeld. Blijft de achterstand gehandhaafd dan maakt de kredietinstelling er melding van. Dit is de kredietinstelling wettelijk verplicht. Onder andere huurschulden, studieschulden, belastingschulden of schulden bij het energiebedrijf worden gemeld.

Wat kunt u doen om de BKR registratie te laten verdwijnen?

Voordat u een BKR registratie kunt laten verwijderen wordt er een diepgaand onderzoek gedaan naar uw financiële verleden. Wat veel mensen niet weten is dat een hypotheek ook zorgt voor een registratie bij het BKR. Of een televisie die u op afkoop heeft gekocht bij een postorderbedrijf. In het algemeen zijn er 3 manieren om uw BKR registratie te laten verdwijnen.

Uw BKR registratie zelf verwijderen

Zelf het heft in handen nemen is goedkoop maar kost wel tijd en energie. U moet financieel goed bij de tijd zijn, inzicht in alle financiële opties hebben en een boekhouding bijhouden. U zult schriftelijk en telefonisch contact moeten leggen met:

  • Tiel: om uw BKR registratie op te vragen
  • Lening- en kredietverstrekkers
  • Hypotheekverstrekker

Een zakelijke toon tijdens de communicatie is gewenst en bevordert succes. Bel alle instanties waar u een schuld bij hebt en vraag om een schriftelijk uittreksel van uw gegevens uit het systeem. U moet nu een plan van aanpak bedenken, begin door alle incorrecte gegevens te laten verwijderen bij de kredietverstrekkers. Dit doet u door iedere instantie individueel een brief te sturen.

Zijn alle foutieve gegevens verdwenen? Nu moeten alle bestaande schulden worden afgelost. Breng eerst al uw schulden in kaart en probeer ze onder te brengen bij één kredietverstrekker. U lost alle bestaande schuldeisers af met één grote nieuwe lening.

Geschillencommissie BKR inschakelen

Hebben de verstuurde brieven niks opgeleverd en weet u zeker dat uw registratie niet juist is? U kunt tot 2 maanden na afwijzing hulp krijgen van de Geschillencommissie BKR. Deze onafhankelijke specialisten nemen uw afwijzing nogmaals onder de loep, maar dit kost wel geld. Mocht dit allemaal niet lukken, dan proberen mensen soms alsnog het volgende, geld lenen zonder BKR. Dit heeft echter wel risico's, want er moet dan ook weer rente worden betaald over het bedrag dat u leent. Daarnaast is leningen oversluiten een optie om uw totale maandelijke lasten te drukken.

Onafhankelijke specialistische instantie inhuren

Ziet u door de bomen het bos niet meer dan is het mogelijk om een onafhankelijk bedrijf in te huren. Dit is niet gratis, voordat u dat laat doen vraagt u telefonisch wat de kosten zijn of laat u een offerte opstellen zodat u weet waar u aan toe bent. U kunt in dat geval een BKR adviesgesprek aanvragen.

Meer financieel nieuws...