Beste bezoeker,

Fijn dat u ibannl.org een bezoekje brengt. We zien echter dat u een adblocker gebruikt die ervoor zorgt dat u geen advertenties ziet op ibannl.org.

Jammer, want ibannl.org is dankzij deze advertenties gratis toegankelijk. Wilt u een uitzondering maken voor ibannl.org, zodat we onze dienst gratis kunnen houden? Kijk hier hoe u dit oplost.

Meer info over het gebruik van advertenties leest u in de privacyverklaring.

Korting pensioenen lijkt onvermijdelijk

Een korting op pensioenen lijkt bij een groot deel van de pensioenfondsen volgend jaar de realiteit te worden. De korting betekent financiële gevolgen voor miljoenen Nederlanders.

Een korting op pensioenen lijkt bij een groot deel van de pensioenfondsen volgend jaar de realiteit te worden. De korting betekent financiële gevolgen voor miljoenen Nederlanders. Dat komt naar voren uit de tweede kwartaalcijfers van vier van de vijf grootste pensioenfondsen die NU.nl in handen heeft.

De pensioenfondsen waar het om gaat zijn ABP (ambtenaren en onderwijzers), PME (metalektro), BpfBouw (bouw), PMT (kleinmetaal) en PFZW (zorg en welzijn). De lage rente heeft voor de pensioenfondsen als gevolg dat de dekkingsgraden flink zijn gedaald. De dekkingsgraden zeggen iets over in hoeverre een fonds in de toekomst aan financiële verplichtingen kan voldoen. De fondsen laten weten een beroep te doen op de politiek.

De dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland ABP is in het tweede kwartaal met 5 procent gedaald tot 90 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Precies een jaar geleden had het fonds nog een dekkingsgraad van 112 procent. De wet schrijft voor dat pensioenfondsen een minimale dekkingsgraad moeten hebben van 105 procent om zo het risico uit te sluiten dat pensioenen in de toekomst niet meer uitgekeerd kunnen worden.

“De kans is groot dat eerder dit jaar aangekondigde maatregelen, waaronder het verlagen van pensioenen en pensioenopbouw voor veel gepensioneerden en werknemers vanaf april 2013 realiteit gaat worden”, reageert een woordvoerder van de Pensioenfederatie, de overkoepelende organisatie van zo’n 350 pensioenfondsen.

Het ABP heeft al laten weten vanaf april 2013 alle pensioenen, zowel van actieve deelnemers als gepensioneerden, met een half procent te korten. Of de korting daadwerkelijk doorgaat, wordt aan het einde van 2012 definitief beslist.

Bij Zorg en Welzijn is de dekkingsgraad gedaald naar 92 procent. “Het zal wellicht onvermijdelijk zijn om volgend jaar de pensioenen te verlagen en de premie te verhogen”, aldus een woordvoerder Zorg en Welzijn, waarbij zo’n 2,5 miljoen Nederlanders zijn aangesloten.

PME en PMT hebben met respectievelijk 88 en 85 procent de laagste dekkingsgraden. De aangekondigde kortingen op pensioenfondsen van zes en zeven procent lijken daarom onvermijdelijk. “De recente voorstellen van minister Kamp brengen verlichting, maar voorkomen verlaging van de pensioenen in 2013 niet”, aldus een woordvoerder van PME. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken pleit voor aanscherping van de pensioenregels.

Pensioenfonds BpfBouw kampt met een dekkingsgraad van 96,4 procent. Een jaar eerder was dat percentage nog 100,7 procent.

PME en PMT doen een beroep op de politiek. Volgens de pensioenfondsen is de situatie te wijten aan de extreem lage rente en moet de politiek actie ondernemen. De lage rente is het gevolg van de financiële eurocrisis.

De lage rente zorgt ervoor dat fondsen minder verdienen en meer geld in kas moeten hebben om huidige en toekomstige gepensioneerden ook in de toekomst pensioenen kunnen uitkeren. De fondsen hopen erop dat minister Kamp binnenkort de rekenmethode voor de rente zal aanpassen.

“Deze situatie vraagt om crisismaatregelen op korte termijn die voorkomen dat wij vanuit deze extreme positie besluiten moeten gaan nemen die een grote impact kunnen hebben op de deelnemers en ook op onze economie”, zegt voorzitter Henk Brouwer van ABP. “ABP gaat moeilijke ingrepen niet uit de weg, maar die moeten wel gebaseerd zijn op realistische uitgangspunten.”

Zorg en Welzijn aast eveneens op de politiek. “In juni 2010 werd een principeakkoord gesloten over de pensioenen”, begint de woordvoerder. “Het is nu twee jaar later en er ligt nog steeds geen definitief akkoord. Pensioenfondsen moeten hun pensioenregeling straks laten aansluiten op het pensioenakkoord. Zolang de keuzes nog niet gemaakt zijn, kunnen wij ons niet zorgvuldig voorbereiden op wat komen gaat.”

Minister Kamp is momenteel in overg met de pensioenfondsen, toezichthouder DNB en sociale partners voor een pakket aan maatregelen dat pensioenfondsen weer boven water moet krijgen. Het pakket moet in september nog in de Tweede Kamer worden gepresenteerd. “We kijken daarbij echter nadrukkelijk naar wat nodig is om ons pensioenstelsel op de langere termijn houdbaar te houden voor toekomstige generaties”, reageert een woordvoerder van Kamp. “We sluiten daarbij niets uit.”

Of het pakket aan maatregelen ook betekent dat pensioenen niet hoeven worden gekort, is nog maar de vraag. Sterker nog, het ministerie stelt dat het waarschijnlijk is dat pensioenen op korte termijn verminderd moeten worden. De pensioenfederatie sluit zich daar bij aan. “Als pijnlijke maatregelen op korte termijn nodig zijn om ons stelsel ook op lange termijn in stand te houden, dan moeten die worden genomen”, aldus de koepelorganisatie.

Meer financieel nieuws...