Beste bezoeker,

Fijn dat u ibannl.org een bezoekje brengt. We zien echter dat u een adblocker gebruikt die ervoor zorgt dat u geen advertenties ziet op ibannl.org.

Jammer, want ibannl.org is dankzij deze advertenties gratis toegankelijk. Wilt u een uitzondering maken voor ibannl.org, zodat we onze dienst gratis kunnen houden? Kijk hier hoe u dit oplost.

Meer info over het gebruik van advertenties leest u in de privacyverklaring.

Ondernemers blij met begrotingsakkoord

Ondernemers hebben gereageerd op het bereiken van een begrotingsakkoord voor 2013. Ze bestempelen het crisispakket als moedig en goed voor Nederland.

Ondernemers hebben gereageerd op het bereiken van een begrotingsakkoord voor 2013. Ze bestempelen het crisispakket, samengesteld door de coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, als moedig en goed voor Nederland.

De ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland stellen dat de Nederlandse politiek zich van zijn beste kant heeft laten zien. “In moeilijke tijden verenigen is moedig. We verwachten dat de financiële stabiliteit is verzekerd en dat het een bijdrage vormt voor het herstel van het internationale handel”, aldus de organisaties.

Ze zijn blij met de hervormingen op de woningmarkt en arbeidsmarkt en vinden het eerlijk dat de pijn van het akkoord wordt verdeeld. “Ook de ondernemers moeten en zullen hun aandeel leveren.”

Andere organisaties zijn ook te spreken over het pakket aan maatregelen. “Het is een voortvarend akkoord”, vindt CNV-voorzitter Jaap Smit, die vooral verrast is door de snelheid waarmee het crisispakket tot stand is gekomen. Wel benoemt hij ook de negatieve punten van het akkoord, “met nare gevolgen voor nogal wat mensen, zoals het openbreken van het pensioenakkoord.”

Een punt uit het akkoord is de overdrachtsbelasting die op 2 procent blijf en dat nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet meer in aanmerkingen komen voor hypotheekrenteaftrek. Makelaarsvereniging NVM bejubelt het eerste en laat weten de nieuwe regels rondom de hypotheekrenteaftrek te begrijpen.

De Vereniging Vrije Theaterproducent (VVTP) is juist weer blij met de btw-verlaging op podiumkunsten van 19 naar 6 procent. Het lucht de sector op, stelt voorzitter Erwin van Lambaart van VVTP. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) is het daar mee eens.

Ouderbond ANBO is tevreden over de terugkeer van het persoonsgebonden budget (pgb) en het terugdraaien van de 9-euro-per-recept-regel. De patiëntenfederatie NPCF sluit zich daar bij aan.

Sommige organisaties zijn minder tevreden. Zo heeft ambtenaren Abvakabo FNV het over een dramatisch akkoord, doelend op de ingevoerde nullijn voor ambtenaren. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en verhoging van de hoge btw naar 21 procent spreekt de organisatie evenmin aan.

De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel MHP heeft juist kritiek op het beperken van rechten van werknemers: “De Kunduzcoalitie haalt fundamentele zekerheden en rechten bij werknemers weg. We vinden het onverantwoord en ondoordacht om in een tijd van economische crisis de WW te wijzigen en het ontslagrecht te verslechteren.”

Meer financieel nieuws...